Adviseur Duurzaamheid en Natuurinclusief bouwen gemeente Katwijk

Het team stedenbouw van de gemeente Katwijk ondersteun ik bij het opstellen en vertalen van het duurzaamheidsbeleid en -ontwerp. Duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief ontwerpen, alles komt hier samen in de grote verdichtings- en uitbreidingsopgave waar Katwijk voor staat. met team Stedenbouw Katwijk en Heleen Bothof

Organisator en Facilitator van de Community of Practice Klimaatadaptatie

Sinds 2015 begeleid ik de CoP Klimaatadaptatie. De kerngroep daarvan komt uit regio Delfland, maar deelnemers komen uit heel Zuid-Holland.
Samen leren we van elkaars ervaringen en doen we nieuwe kennis op. In bijeenkomsten, online COPKAfés en excursies, of verdiepende sessies. Vanaf 2022 werken we nauw samen met het Samenwerkingsverband Klimaatadaptatie regio Delfland.
zie: www.klimaatadaptatie.nl/cop en de video: https://www.youtube.com/watch?v=SatYdGNZor0

Bestuurslid Deelstroom Delft / 015 Duurzaam

Zelf lokaal gezamenlijk energie opwekken. Al sinds 2011 ben ik betrokken bij verschillende initiatieven om dat te initiëren en te bevorderen. Sinds 2021 doe ik dat met Deelstroom Delft / 015Duurzaam. En dat gaat veel verder dan gezamenlijke energieopwekking: we zetten ons in Delft ook sterk in voor energiebesparing en energiearmoede.

Vergelijking 20 Klimaatadaptatiestrategieën

In 2021 hebben bijna alle overheden in Nederland een klimaatadaptatiestrategie, zowel gemeenten provincies, regio’s en waterschappen. Maar wat staat daarin en hoe verschillen ze van elkaar? – Voor de regio Delfland nam ik al hun strategieën door en vergeleek die onderling en met een aantal van andere overheden in Nederland.
Acht onderdelen komen steeds terug, al gaan overheden daar wel heel verschillend mee om.

Initiator en uitvoerder Tentoonstelling Wooncollectieven in Delft

In Delft zijn een groot aantal wooncollectieven. Nu de woningopgave groot is, maar ook de wens naar andere woonvormen toeneemt is de vraag: hoe zien die collectieven er uit? hoe leven ze samen? en wat zijn de voorwaarden om dat te faciliteren?
Ik was mede-initiator van een tentoonstelling met 16 Delftse voorbeelden. Onderzoek en ontwerp is gedaan door Open Kaart. Ik ondersteunde met teksten en onderzoek naar de geschiedenis, modereerde site-events en regelde en deed praktische zaken.

Filmpje over Circulariteit

Voor studenten aan de TUDelft heb ik samen met Rutger Spoelstra een filmje gemaakt over circulariteit. Vanaf Molen de Roos laten we zien wat circulariteit betekent in de ruimtelijke inrichting. We tonen ontwerpprincipes om tot een circulair ontwerp te komen. En kijken daarbij goed naar hoe de natuur dat doet. https://youtu.be/0Ni3aMN7TVM

Facilitator Workshops Watervisie Delfland met Schiedam

Hoe ziet Schiedam er uit in 2080? die vraag stond centraal in de workshopreeks over de toepassing van de Watervisie op Schiedam. Deelnemers van Hoogheemraadschap van Delfland en gemeente Schiedam ontwierpen en bediscussieerden drie toekomstscenario’s. Ik faciliteerde dat samen met Rinske Wessels en verzorgde de toekomstscenario’s, tekeningen en vormgeving.

Facilitator workshops Droogte

Samen met Wisse Beets van Nelen & Schuurman begeleidde ik een reeks workshops over de oorzaken en effecten van droogte en de mogelijke oplossingen. In iedere deelnemende gemeente bleek de problematiek en urgentie anders te liggen. Het resulteerde in een droogteboom, waarin de belangrijkste consequenties zijn samengevat.

Duurzaamheidsadvies Havenstad-Amsterdam

Voor het nieuwbouw en herstructureringsgebied Havenstad hebben we drie duurzaamheidsadviezen uitgebracht op het gebied van Klimaatadaptatie, Energie en Circulariteit. Ik was onderzoeker, adviseur en opsteller van het deel klimaatadaptatie. Van het deel Energie was ik de adviseur en samensteller en van het hele project was ik de coördinator. AMS Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions deed deze opdracht van de Gemeente Amsterdam samen met TUDelft en MBDSO.

Docent Stedenbouw TU Delft

Voor 1 dag per week ben ik verbonden aan de faculteit Bouwkunde, Urbanism, Environmental Technology and Design (ETD). Als docent begeleid ik studenten in duurzaam stedenbouwkundig ontwerpen, kijken, onderzoek doen en schrijven, in zowel de Bachelor als Master. De verwondering en open blik van de studenten houden me scherp en voeden mijn optimisme in een klimaatadaptieve toekomst.

Adviseur duurzaamheid Wilderszijde

Voor de nieuwbouwontwikkeling Wilderszijde gaf ik de duurzaamheidsinput. Zowel voor energie, water als circulariteit en materiaalgebruik. We ontwierpen de wijk met oog voor natuur en groen en zorgden voor klimaatadaptieve voorstellen. Veel aandacht besteedden we aan de mogelijkheden van centraal geregelde distributie van pakketservices, gekoppeld aan de school.

Ontwerper Valkenburg Veldzicht

Al vroeg in m’n carriere kreeg ik de mogelijkheid al mijn kennis van duurzaamheid en stedenbouw toe te passen in Valkenburg Veldzicht. – Het wijkje van 90 woningen is geheel volgens duuzame principes voor water, energie, mobiliteit en natuur opgezet.
Woningontwerp is van CASA en Guus Westgeest.
Om de paar jaar ga ik weer eens terug om te kijken hoe bewoners het nu beleven. En gelukkig hebben ze de buurt naar hun hand gezet. En toch met behoud van de principes voor water en energie.