Ik ben Michiel Brouwer. Sinds 2008 werk ik als zelfstandig stedenbouwkundige aan duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Ik geef inhoudelijk advies aan gemeenten en stedenbouwkundigen op het gebied van water, droogte en hitte, en hun effecten op de ruimtelijke ordening.

Vooral bij het concretiseren van abstracte doelstellingen naar maatregelen en projecten ben ik op mijn sterkst. Ik leg graag de lange lijnen tussen een globale doelstelling en een verzonken stoeprand, zal ik maar zeggen.

Die inhoudelijke kennis zet ik ook in bij een andere expertise:
het organiseren en faciliteren van cursussen, trainingen en communities. Zo ben ik docent aan de TU Delft op het gebied van Klimaatadaptief ontwerpen en milieutechniek. In de Regio Zuid-Holland en Delfland faciliteer ik sinds 2015 de Community of Practice Klimaatadaptatie, waarin ambtenaren van gemeentelijke, provinciale en waterschap-overheden met elkaar nieuwe kennis opdoen, ervaringen delen en contact houden.

Als vrijwilliger zet ik me, meestal als bestuurder of in werkgroepen, in bij verschillende maatschappelijke organisaties in het verlengde van mijn vakgebied. Dat begon al als secretaris van de studievereniging POLIS aan de TU Delft. Op het ogenblik zit ik in het bestuur van Deelstroom Delft. Deze energie-coöperatie zet zich in om zonnedaken te realiseren èn voor energiebesparing.

2008 – heden :            
Eigenaar MBDSO, Michiel Brouwer Duurzame Stedelijke Ontwikkeling
diverse projecten op het gebied van Stedenbouw en Duurzaamheid

1998 – heden :            
Medewerker en docent TU Delft, Bouwkunde,
sinds 2008 bij Environmental Technology and Design
1998 – 2008 bij Spatial Planning

2021 – heden :            
Bestuurslid Deelstroom Delft, energiecoöperatie in Delft

2019 – 2020 :               
Gastmedewerker AMS – Amsterdam Institute for advanced metropolitan solutions
onderzoek en advies voor Klimaatadaptatie, energie en circulariteit voor Haven-Stad

2014 – 2021 :               
Oprichter en Bestuurslid Stichting Prinsenkwartier – creatieve culturele hub in Delft

2013 – 2018 :               
Voorzitter Ontwerpersvereniging Delft Design

2006 – 2008 :               
Senior Adviseur Gebiedsontwikkeling TNO-Bouw en Ondergrond, Innovatie en Ruimte

2003 – 2006 :                
Stedenbouwkundige gemeente Haarlem: Project-, gebieds- en programmastedenbouwkundige, waarnemend teamleider stedenbouw

1995 – 2003 :                
Senioradviseur duurzame stedenbouw en lid managementteam BOOM-Duijvestein, Milieukundig Onderzoek- en Ontwerp Buro, Delft

2000 – heden :
Oprichter en bewoner van Woonvereniging Rietveld 220 in Delft.
Wooncoöperatie van vier gezinnen in het centrum van Delft